Per bank overschrijving kan ook op naam van:Ortho-C NL98 RABO 0327 2921 99

Vermeld uw ordernummer bij de betalingen.